«A Correct Time Does Exist»


Installasjonen «A 
Correct Time Does Exist» består av kunstige planter, blomsterpotter laget av plast, digitale metronomer og video-opptak av lamper.  
Gjenstandene imiterer andre materialer og etterlikner noe annet enn hva de er. 
Jeg er interessert i hvordan man opplever tid, enten som noe eksakt og uforanderlig, en menneskeskapt konstruksjon, eller som dynamiske rytmer og sykluser som tilhører naturen.  
I motsetning til lyden av ei klokke, som har en påståelighet og korrekthet ved seg, gir lyden av metronomer en mer subjektiv tilnærming til tid, ettersom at man selv kan stille inn rytmen.