Grafikk

Tresnitt
80x50cm

Tresnittserien «Reduksjon»:
30×30 cm

Hver furufinérplate har en unik struktur basert på årringene i treet det kom fra.
Årringene fungerer som målenheter for tiden treet har levd, men blir først synlige dersom man feller treet, og dermed avslutter tidsforløpet samtidig.
Ved å skjære ut treplatenes mønster i vertikale, mekaniske bevegelser for hånd, kontrasterer det digitale uttrykket med de naturlige, dynamiske årringene.

Videre er mønsteret i tresnittet oversatt og transformert til lyd via musikkprogramvare.
(Link til lydfil følger med hvert trykk)

«Selfie» tresnittserie, 2015
25x32cm

Tresnitt basert på selvportrett tatt i kopimaskin

Litografi:

Tegning, tresnitt og etsninger: